Kvalitetsfokus, en nøkkel til suksess

 

Økonomi for innkjøpere/bestillere

 

 

 

 

 
Sørg for at du besitter riktig kompetanse, det øker din markedsverdi.
 

        
Velkommen til Andersen Kompetanse. Vi tilbyr bedriftsopplæring og kurs innen økonomi, lønnsomhet i investeringer, ENØK, innkjøp, kvalitet samt kulde- og varmepumpe teknikk.

Andersen Kompetanse tilbyr bedriftsintern opplæring både på Norsk og Engelsk innen utvalgte nisjer som økonomi og finans, innkjøp, kvalitet, ENØK og kulde- og varmepumpeteknikk.

Som alternativ til at kunden sender medarbeidere på kurs, kommer vi til bedriften og gjennomfører kurs etter kundens ønske og behov. Dette gir både lavere kostnader samt stor fleksibilitet for kunden, herunder tid og sted samt antall ønskede deltakere.

Kursemnene kan sys sammen til pakker etter behov.

 
Ta kontakt for informasjon og tilbud:


andersenkurs@outlook.com


Bedriftsopplæring (BO) og kurs (K) 2019

 

- Innkjøp, bedriftens penge binge. (BO)


- Lønnsomhetsvurdering av ENØK-tiltak
Kurs 16/4 Oslo

 

- Bedriftsøkonomi for oss alle. (BO)

- Kvalitetsfokus, en nøkkel til suksess.
(BO)  
  

- ENØK som bedriftsverktøy.
(BO) 


- Kulde- og varmepumpeteknikk.
Kurs 16/4 Oslo


- Økonomi for innkjøpere/bestillere.
(BO)

Kurs i investeringsanalyse med
   lønnsomhetsmetoder      s
Copyright © 2006 Andersen Kompetanse