Retur til hovedside
Klikk her


  Lederkurs for deg som mellomleder.     Andersen Kompetanse.                    

 


Kurs Bergen / Oslo høst 2019. Dato kommer senere.

Meld deg på vårt nye kurs i ledelse. Lederrollen gir både glede og utfordringer, og kurset vil gi deg gode tips spesielt om hvordan utfordringene i hverdagen kan håndteres på en god og trygg måte.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring.

Mellomlederrollen har mange utfordringer, den er plassert mellom barken og veden. Du skal lede medarbeidere som står deg nært i hverdagen, du må fatte avgjørelser som ikke alltid blir godt mottatt. Du må til tider iverksette planer og tiltak som besluttet fra øverste ledelse i bedriften, og som kan gå mot din personlige oppfatning og mening. Videre skal du håndtere medarbeideres forskjellige behov og ønsker uten at det går på tvers av bedriftens rammer og betingelser.

Har du nylig blitt leder, eller har et mål om å bli leder, eller du arbeider som mellomleder og ønsker å få påfyll for å få en bedre hverdag i lederrollen, da skal du melde deg på kurset.
Kurset gir deg bedre forståelse for lederrollen og derved oppnår du større trygghet i en travel hverdag.

Kurset vil blant annet gi svar på følgende spørsmål:

-      Hvilke faktorer skaper trivsel på arbeidsplassen

-      Hva legger man i ordet ledelse sett med praktiske øyne

-      Er det et mål å være en populær leder

-      Hva ligger i uttrykket lojalitet, er det leders ansvar

-      Hvordan få med medarbeiderne på laget ditt

-      Den vanskelige medarbeideren, finnes denne

-      Leders verktøykasse må inneholde riktig verktøy

Daglig leder av Andersen Kompetanse Tore André Andersen har mange års ledererfaring både fra eiendomsbransjen og maritim bransje og vil lede deg gjennom kursdagen der han vil dele sine opplevelser og erfaringer med kursdeltakerne.

Tore André sparer ikke på kruttet og legger forholdene til rette for god erfaringsoverføring og kommunikasjon på kurset, der påstander og drøftinger vil gå hånd i hånd.     

Ta kontakt for informasjon, tilbud og påmelding:


andersenkurs@outlook.comCopyright © 2006 Andersen Kompetanse
Web Design av Free Templates Online