Retur til hovedside
Klikk her


        
Kvalitetsfokus, en nøkkel til suksess.

       Bedriftsopplæring, ta kontakt for tilbud.

 Øk din bevisstgjøring på kvalitet, få redusert feil og avvik i bedriften / institusjonen / avdelingen.

Forskning viser at 10-20% av bedriftens omsetning forsvinner i tap i form av feil og avvik. Ved å ‘gjøre tingene riktig første gangen’ vil feilkostnadene falle umiddelbart.

Bedrifter og organisasjoner som fokuser på kvalitet har færre feil og avvik, og derved betydelig lavere feilkostnader, samt ytterst få misfornøyde kunder.

I vårt daglige virke arbeider vi mot å levere et produkt til kunden, enten det er en vare eller tjeneste i henhold til avtalt kvalitet, pris og tid. Likevel sliter mange bedrifter / institusjoner med kostbare avvik der sluttproduktet ikke er iht. avtale.
Kunden kan være både internt i bedriften eller ekstern som sådan.

Avvik skaper i tillegg til økonomiske tap frustrasjoner, ekstraarbeid, unødige reklamasjoner og tapt ressursbruk.

Ved å øke din bevisstgjøring på kvalitet gjennom alle ledd i bedriftens prosess fram mot sitt sluttprodukt, vil bedriften kunne redusere sine feilkostnader. Dette gir økende lønnsomhet, mer fornøyde kunder og ikke minst et bedre arbeidsmiljø for den enkelte arbeidstaker

Kursleder skjener blant annet til kvalitetsstandarden ISO 9000 serien og internkontrollforskriften som begge legger føringer hvordan kvalitet kan oppnås.

Hvilken nytteverdi vil kurset gi meg og min arbeidsgiver:

‘Å gjøre tingene riktig første gangen’ er meget lønnsomt for alle bedrifter / avdelinger. Medarbeidere med fokus på kvalitet legger forholdene til rette for å redusere feil og avvik, noe som igjen reduserer feilkostnadene betraktelig.

     

 

 

Kurset tar for seg følgende hovedpunkter:

-
hva er kvalitet, hva mener kunden om dette
- den nyttige linken mellom fokus på kvalitet og HMS
- hvorfor har vi avvik, og hvordan redusere disse
- har vi virkelig nok fokus på våre kunder
- medarbeideren vår, juvelen som må settes i høysetet


Målgruppen for kurset er ledere som eksempelvis avdelingsledere, prosjektledere, rådgivere og andre som ønsker å lære mer om hvordan kvalitetsfokus reduserer feilkostnadene i din bedrift / institusjon / avdeling.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andersen Kompetanse
Web Design av Free Templates Online