Retur til hovedside
Klikk her


   Kurs i lønnsomhetsvurdering av
   ENØK-tiltak.

   Andersen Kompetanse.                        

 


Kurs 7/5 2019 Oslo, påmelding nå

Meld deg på vårt unike kurs i lønnsomhetsvurdering av planlagte ENØK tiltak. Det er ingen krav til økonomisk kompetanse for å delta på kurset.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring, både på Norsk og Engelsk.

Kurset egner seg perfekt til teknisk personell som deltar i bedriftens beslutningsprosesser.

Kurset har hovedfokus på de økonomiske vurderinger som også må utføres i forbindelse med bedriftens planlagte ENØK-tiltak.

Kursdagen er delt i to deler, der første del gis en enkel og generell innføring i investeringsteori, mens andre del baserer seg på felles gjennomgang av hyperaktuelle case;

-   lønnsomhetsvurdering av varmepumpeanlegg
-   lønnsomhetsvurdering av arealutleie

Vi øver oss på pc sammen, slik at teori og praksis forenes på en god måte.


     

Hvilke nytteverdier vil kurset gi meg og min arbeidsgiver?

For teknisk personell på alle nivå innen prosjekt, drift og forvaltning er det svært viktig å inneha kompetanse til å vurdere lønnsomheten til foreslåtte ENØK-tiltak i bedriften. Det å gjennomføre tiltak som er ulønnsomme er en dårlig løsning.
 


Copyright © 2006 Andersen Kompetanse