Retur til hovedside
Klikk her


   Kurs i lønnsomhetsvurdering av
   ENØK-tiltak.

   Andersen Kompetanse.                        

 


Kurs 16/4 2019 Oslo

Meld deg på vårt kurs i lønnsomhetsanalyse, lær å ta optimale økonomiske beslutninger. I Oslo, Bergen eller etter avtale. Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring, både på Norsk og Engelsk.

Kurset egner seg perfekt til teknisk personell som deltar i bedriftens beslutningsprosesser.

Kurset i lønnsomhetsanalyse har hovedfokus på de økonomiske vurderinger som også må utføres i forbindelse med bedriftens planlagte ENØK-tiltak.

Kursdagen er delt i to deler, der første del gis en enkel og generell innføring i investeringsteori, mens andre del  baserer seg på felles gjennomgang av 3 hyperaktuelle case;

-   lønnsomhetsvurdering av varmepumpeanlegg
-   lønnsomhetsvurdering av nytt varmeanlegg
-   lønnsomhetsvurdering av arealutleie

Vi øver oss på pc sammen, slik at teori og praksis forenes på en god måte.

     

Hvilke nytteverdier vil kurset gi meg og min arbeidsgiver?

For teknisk personell på alle nivå innen drift og forvaltning er det svært viktig å inneha kompetanse til å vurdere lønnsomheten til foreslåtte ENØK-tiltak i bedriften. Beslutninger om gjennomføring av tekniske tiltak har alltid en økonomisk side, der en vurdering av bare tekniske løsninger ikke er nok for ledelsen til å fatte beslutninger.
Arbeidsgiver har meget stor nytteverdi av teknisk personell med kompetanse innen lønnsomhetsvurdering.

Det er ingen krav til økonomisk kompetanse for å delta på kurset, meld deg på nå og oppnå ettertraktet kompetanse innen lønnsomhetsvurdering.


 

 


Copyright © 2006 Andersen Kompetanse