Retur til hovedside
Klikk her


 Kurs i bedriftsøkonomi for alle
 Andersen Kompetanse. 
                    
   
Bedriftsopplæring, ta kontakt for tilbud.

 

 
Lær deg sammenhengen mellom inntekter og kostnader, resultat og likviditet, investeringer og drift.
I Oslo, Bergen eller etter avtale.

Kurset lærer deg praktisk anvendbar økonomi til dine daglige gjøremål i bedriften. Du blir bedre i stand til å sette opp budsjetter, beregne og vurdere resultater, finne verdier av kontrakter, utarbeide livssykluskostnader, definere kostnadstyper, samt fatte riktige økonomiske beslutninger.

Kurset er lagt opp på en praktisk og forståelig måte med eksempler fra den virkelige hverdag.

     


Kurset tar bla for seg følgende hovedpunkter:


- utarbeidelse av budsjetter, basert på framtidsplaner
- bedriftens driftsresultat, hva forteller det oss
- styring av likviditet, det hele dreier som om dette
- verdien av kontrakter, sees over flere perioder
- livssykluskostnader, tankegangen og teknikken bak
- investeringer i bedriften, vurdering av lønnsomheten 

Hvilke nytteverdi vil kurset gi meg og min arbeidsgiver:

Å besitte riktig økonomi kompetanse er et must i dagens arbeidsliv, og det er nettopp det kurset sørger for at du oppnår.


Copyright © 2006 Andersen Kompetanse
Web Design av Free Templates Online