Retur til hovedside
Klikk her

                                                                        
   ENØK som bedriftsverktøy. Andersen 
    Kompetanse.
  

 

 

 Bedriftsopplæring, ta kontakt for tilbud.

Meld deg på et av våre kurs i ENØK og lær hvordan du kan redusere kostnader ved riktig energibruk.


Kurset tilbys som bedriftsintern opplæring.


Kurset har som hovedfokus å gi deg gode råd og påfyll i ditt daglige arbeid med å redusere energibruken i bedriften.

Vi belyser nødvendigheten av å få forankret ENØK i toppledelsen, tildele ressurser til arbeidet og ikke minst utarbeide strategi og mål. Vi gir råd og tips om hvordan bedriften kan sikre at ENØK blir integrert i det daglige arbeid.

Videre ser vi både på enkle driftstiltak og større investeringer som skal bidra til reduksjon av energiforbruket, og vi drøfter lønnsomheten i gjennomførte tiltak / investeringer.

Hvilke nytteverdi vil kurset gi meg og min arbeidsgiver?

Du oppnår etterspurt kompetanse og motivasjon til arbeidet med å redusere energibruken og miljøbelastningen, og arbeidsgiver oppnår både økende lønnsomhet og miljømessig goodwill.

     


Kurset tar blant annet for seg følgende hovedpunkter:

- Hva skal til for å få en varig fokus på ENØK i bedriften
- Hvilken enkle tiltak gir umiddelbare virkning på forbruket
- Hvilke store tiltak er aktuelle å gjennomføre
- Hvordan skille lønnsomme tiltak fra de ulønnsomme
- Fra prosjekt til drift, gjør det riktig fra begynnelsen
- Støtteordninger kan øke lønnsomheten i investeringen

 

Copyright © 2006 Andersen Kompetanse