Retur til hovedside
Klikk her


        
                          
       
Økonomi for innkjøperen/bestilleren.
     
 Bedriftsopplæring, ta kontakt for tilbud.

 


Øk din bestiller- og beslutningskompetanse, meld deg på vårt kurs Økonomi for innkjøperen/bestilleren. Mange anskaffelser krever evaluering av kostnader over flere år, ikke bare kjøpskostnaden. I en konkurransesituasjon må innkjøper/bestiller tydelig få fram kostnader i et lengre tidsperspektiv.

Innkjøp er et krevende fag, og dessverre gjøres det altfor mye feil i prosessen slik at feile beslutninger blir fattet. Dette koster bedrifter og organisasjoner store summer, og påvirker bunnlinjen direkte på en negativ måte.

Hvordan få belyst investeringskostnaden og de årlige driftskostnader i de enkelte mottatte tilbud, og ikke minst hvordan kan tilbudene settes opp mot hverandre slik at det beste tilbudet klart framkommer.

Blant annet krever offentlig sektor at anskaffelsen vurderes i et livsløpsperspektiv, nettopp for å få fram kostnadene over tid.


Kurset tar blant annet for seg følgende hovedpunkter:
- Hvordan kan innkjøperen påvirke bedriftens økonomiske resultat
- Innkjøpsprosessen handler mye om kapital, men også kvaltet
- Forskjellige kostnader, disse må innkjøperen holde fokus på
- Hvilken teknikk kan brukes for å få fram årlige driftskostnader
- Den komplette evalueringen og innstilling til optimal løsning


Kurset er bransjeuavhengig og passer for alle som deltar i innkjøps- og beslutningsprosesser, både i offentlig og privat sektor. Her nevnes ledere, innkjøpere / bestillere, prosjektledereetc.
 


 

     


Copyright © 2006 Andersen Kompetanse