Retur til hovedside
Klikk her


        
                          
       
Kulde- og varmepumpeteknikk
       Andersen Kompetanse.


 

 Kurs 8/5 2019 Oslo, påmelding nå.Meld deg på vårt unike og populære grunnkurs i kulde- og varmepumpeteknikk. Lær deg kuldeprosessen, bli kompetent til å drifte og etterse kulde- og varmepumpeanlegg.

Kurset tilbys også som bedrifts opplæring i hele landet. Ta kontakt for tilbud!

Kurset i kuldeteknikk er utarbeidet for teknisk personell uten formell kuldekompetanse som trenger bedre innsikt i kulde- og varmepumpeanleggets virkemåte. Kurset egner seg også for prosjektledere og andre som trenger bedre innsikt i slike anlegg.

Kurset gir deltakerne forståelse av virkemåten til kuldeanlegget, herunder kuldeprosessen, de enkelte komponenters funksjon i anlegget, feilsøking, automatikk etc. Videre ser vi på hvilke faktorer som er viktige når vi skal anskaffe kuldeanlegg.


Hvilken nytteverdi vil kurset gi meg og min arbeidsgiver:

Du oppnår økende kompetanse og forståelse av kulde- og varmepumpeanleggsprosessen, noe som er en betingelse for å drifte og etterse slike anleggen, og du kan lettere korrigere avvik når disse oppstår. Videre sikrer kurset økt driftssikkerhet for kuldeanlegget.

     


Kurset tar blant annet for seg følgende hovedpunkter:

- enkel teori om fordampning, kondensasjon og kuldemedier
- et kuldeanleggs hovedkomponenter
- systemoppbygging av kuldeanlegg samt arbeidsprosessen
- driftsavbrudd, feilsøking og utbedring av feil 
- drift og vedlikehold av kulde- og varmepumpeanlegg

- viktige evalueringsfaktorer ved anskaffelse av kuldeanlegg


 

Copyright © 2006 Andersen Kompetanse