Retur til hovedside
Klikk her


        
Om Andersen Kompetanse

 


Forretningside, mål og strategi

Forretningsidéen er å tilby nyttig kompetanseløft i form av bedriftstilpasset opplæring og kurs innen utvalgte nisjer som økonomi, innkjøp, kvalitet, enøk samt kulde- og varmepumpeteknikk.
Kursemner kan enkelt tilpasses og kombineres etter ønsker og behov fra kunden.

Målet er å oppnå fornøyde kunder.

Strategien er å sørge for god personlig service samt sikre at kunden opplever positiv nytteverdi av tjenestene gjennom fleksibilitet og kompetanseløft for sine medarbeidere.     

Copyright © 2006 Andersen Kompetanse